AgriPers is uitgever van Nieuwe Oogst, het mediumplatform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB. Nieuwe Oogst kent landelijke en regionale katernen. De landelijke katernen bevatten nieuws, achtergronden en reportages over veehouderij, gewastuinbouw, glastuinbouw en informatie vanuit de verenigingen.

Nieuwe Oogst verschijnt wekelijks op zaterdag in een oplage van 36.000 exemplaren (HOI oplage). Nieuwe Oogst bereikt georganiseerde boeren en tuinders in Nederland, ondernemers en direct betrokken binnen de agrarische sector. De titel omvat de wekelijks verschijnende krant Nieuwe Oogst met landelijke en regionale katernen, het webplatform NieuweOogst.nu, dagelijks verschijnende digitale nieuwsbrieven en periodieke uitgaven onder het label AgriVisie.

Nieuwe Oogst wordt geproduceerd door circa 30 redactionele professionals, aangevuld met freelance expertise uit de land- en tuinbouw journalistiek. De redactie is gevestigd in Zwolle en heeft nevenvestigingen in Den Bosch, Den Haag, Drachten, Haarlem, Roermond en Wageningen.

Waardering

Nieuwe Oogst wordt goed gewaardeerd en gelezen*:

  • Nieuwe Oogst is relevant: ruim 70% van de lezers van de wekelijkse krant vindt Nieuwe Oogst relevant tot zeer relevant voor het uitoefenen van zijn beroep in de land- en tuinbouw;
  • Nieuwe Oogst wordt gewaardeerd: 83% van de lezers geeft Nieuwe Oogst een 7 of hoger; 42% van de lezers geeft zelfs een rapportcijfer 8 of hoger;
  • Nieuwe Oogst wordt goed meegelezen: 51% van de gedrukte oplage van Nieuwe Oogst wordt door meer dan 1 persoon gelezen;
  • Nieuwe Oogst wordt goed gelezen: 69% van de lezers lees Nieuwe Oogst wekelijks voor meer dan de helft;
  • Print wordt gewaardeerd: 77% van de lezers heeft een voorkeur voor de gedrukte versie van Nieuwe Oogst.

*Bron: Lezersonderzoek Nieuwe Oogst 2014

Bereikcijfers grootste sectoren*

  • 17.001 Melkveebedrijven waarvan 13.842 LTO-leden (81,42%)
  • 12.142 Akkerbouwbedrijven waarvan 8.429 LTO-leden (69,42%)
  • 3.678 Varkensbedrijven waarvan 1.844 LTO-leden (50,14%)
  • 1.738 Pluimveebedrijven waarvan 928 LTO-leden (53,39%)

* Bron: LEI, 2014